UseNet grupe

UseNet grupe

Računski centar ETF-a, u okviru servisa koji nudi svojim korisnicima, obezbeđuje i razmenu poruka preko UseNet grupa. Sa drugim domaćim provajderima se razmenjuju grupe/konferencije isključivo iz yu.* hijerarhije.

Parametri za povezivanje na server su:

protokol: NNTP
server: news.etf.bg.ac.rs
port: 119