Sistem za upravljanje dokumentima

Sistem za upravljanje dokumentima

Sistem za upravljanje dokumentima je skup računarskih programa koji se koriste za skladištenje elektronskih dokumenata i skeniranih papirnih dokumenata, kao i za praćenje dokumenata kroz njihov životni ciklus. Elektrotehnički fakultet u Beogradu je realizator projekta "Sistem za upravljanje dokumentima u Ministarstvu za telekomunikacije i informatičko društvo".

Implementacija sistema za upravljanje dokumentima je bazirana na vodećoj platformi otvorenog koda za sisteme za upravljanje dokumentima - Alfresco.

Sistem je implementiran kao Veb aplikacija - "tanki" klijent i omogućava jednostavan pristup sa bilo koje lokacije, sa bilo kog operativnog sistema. Podržava rad sa svim tipovima dokumenata i obuhvata integrisane tehnike zaštite sadržaja, kao i automatizovane procedure za pravljenje rezervnih kopija podataka. Preveden je i lokalizovan na srpski jezik, a prati ga i kompletno korisničko uputstvo na srpskom jeziku, kako za krajnje korisnike sistema, tako i za administratore sistema.

Funkcionalnosti sistema obuhvataju:

 • Kreiranje predmeta i dokumenata
 • Unos dokumenata u elektronskom obliku direktno u sistem ili unos dokumenata skeniranjem papirnih dokumenata
 • Kategorizacija dokumenata i predmeta
 • Verzioniranje
 • Zaključavanje/otključavanje dokumenata
 • Upravljanje obrisanim dokumentima
 • Pretraživanje dokumenata i po sadržaju i po atributima dokumenta
 • Upravljanje radnim tokom dokumenata
 • Praćenje dokumenata i uvid u njihovo trenutno stanje obrade
 • Saradnja korisnika pomoću imejla, foruma, diskusija
 • Konvertovanje formata dokumenata - MS Office u ODF/PDF, PowerPoint u Flash
 • Organizovanje korisnika preko korisničkih grupa i uloga
 • Evidencija izvršenih akcija korisnika
 • Bezbednost i zaštita na nivou dokumenta
 • Pouzdana razmena dokumenata
 • Poverljivost dokumenata
 • Kontrola prava pristupa
 • Procedura za pravljenje redovnih rezervnih kopija

Projekat sistema za upravljanje dokumentima u Ministarstvu za telekomunikacije i informatičko društvo je obuhvatio:

 • Snimanje postojećeg stanja poslovnih procesa
 • Projektovanje rešenja
 • Implementaciju rešenja

Implementacija projektovanog rešenja je obuhvatila:

 • Implementaciju DMS sistema prema projektovanom rešenju
 • Lokalizaciju
 • Instalaciju
 • Obuku korisnika
 • Podrška korisnicima u radu sa DMS sistemom
 • Održavanje DMS sistema

Pročitajte više o sistemu za upravljanje dokumentima Alfresko na sajtu Uprave za digitalnu agendu.