Diplomski i drugi studentski radovi

Pored korišćenja savremenih informacionih tehnologija u okviru nastave, Računski centar pruža i dodatne mogućnosti studentima Elektrotehničkog fakulteta, kroz napredni naučno-istraživački rad u okviru zanimljivih komercijalnih projekata.

Niz projekata koji se trenutno realizuju u okviru Računskog centra, pokriva širok opseg tema iz oblasti računarskih nauka, telekomunikacija, obrade signala… Studenti u okviru diplomskih ili master radova imaju mogućnost da obrađuju jedan deo ovih projekata i da se na taj način na kraju studija upoznaju sa timskim radom, savremenim komercijalnim alatima, obradom zahteva korisnika i drugim delatnostima. Ovakav pristup izradi diplomskog ili master rada, pored naučnih doprinosa, ima i posebne doprinose u praktičnom smislu i pripremanje studenta za buduće radne zadatke.

Prilikom izrade rada studentima se pružaju savremeni uslovi rada, što podrazumeva: računarski sistem sa odličnim performansama, najsavremenija softverska okruženja, brza Internet veza i u svakom trenutku stručna pomoć u vezi sa problemima koji su tema rada.

Za sve dodatne informacije i prijave za izradu diplomskog ili master rada kontaktirajte nas na: rc-uprava[AT]etf[DOT]rs.

Odabrani realizovani master radovi

 • Realizacija naprednih veb servisa
  Šerić Ivan
 • Analiza i predlog rešenja za upotrebu smart kartica u Java-i
  Marko Skočić
 • Implementacija Sistema za upravljanje dokumentima na fakultetima
  Jovičić Slobodan
 • Primena tehnologija skladišta podataka i analitičke obrade u oblasti studentskih evidencija
  Ivana Vrbić
 • Integracija savremenih tehnologija prilikom realizacije komercijalnih Veb baziranih softverskih sistema
  Radoš Nikolić
 • Implementacija grafičkog okruženja za podršku programiranja grafičkih korisničkih interfejsa klijentskih Internet aplikacija
  Ognjen Marković
 • Realizacija modula poslovnog sistema za rad sa blagajnama
  Darko Jeraušek
 • Realizacija modula poslovnog informacionog sistema za rad sa deviznim računima
  Lena Ivanović
 • Softverski sistem za podršku primene odluke o određivanju cena projektantskih usluga za objekte visokogradnje
  Nikola Arsić
 • Primena tehnologija skladišta podataka i analitičke obrade u oblasti knjigovodstva
  Andrijana Svorcan
 • Realizacija studentskih servisa za elektronsko testiranje korisnika primenom savremenih veb tehnologija
  Vedran Prodanović
 • Veb aplikacija za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima na fakultetu
  Miloš Jovanović
 • Softverski sistem za podršku procesima provere znanja i učenja na daljinu
  Slobodan Ristanović

Odabrani realizovani diplomski radovi

 • Razvoj aplikacije za rad sa aktivnim direktorijumom
  Petar Luković
 • Testiranje i merenje performansi veb servisa
  Nikola Marković
 • Realizacija modula Projekti kao dela informacionog sistema za finansijsko računovodstvo
  Dimitrije Pešić
 • Sistem za testiranje studenata
  Bjelanović Goran
 • Oracle ADF Faces - analiza i primeri
  Milan Ladičorbić
 • Integracija skladišta podataka i analitičke obrade u studentske evidencije u okviru fakultetskog informacionog sistema (FIS)
  Petar Jovanović
 • Idejno rešenje portala fakulteta u Open Source Liferay
  Bojana Manjak
 • Analiza sistema za inteligentno čuvanje i pretragu podataka Pregled Alfresco API-ja
  Ivan Živanović
 • Realizacija finansijskih izveštaja u naprednim Java tehnologijama
  Bojan Nikčević
 • Realizacija napredne korisničke dokumentacije za informacioni sistem
  Jovica Jovanović
 • Poslovno izveštavanje u naprednim Java tehnologijama
  Zorana Vasiljević
 • Veb-bazirani sistem za rad biblioteke
  Radoš Lazarević
 • Realizacija veb servisa za manipulaciju podacima
  Dušan Živković
 • Lokalizacija Linux distribucije Ubuntu
  Dušan Popović
 • Softverski sistem za realizaciju procesa testiranja
  Ivanović Nenad
 • Inteligentna obrada zadataka u okviru rada projektnog tima
  Vladica Obojević
 • Realizacija Cloud Computing aplikacija uz pomoć Gugl alata
  Goran Ojkić
 • Realizacija naprednog CMS-a
  Nemanja Preković
 • Arhitektura i implementacija računarstva u oblaku pomoću programskog paketa Eucaliptys
  Bojan Vitnik
 • Realizacija naprednog Tviter klijenta za Android mobilne telefone
  Novak Tadić
 • Veb aplikacija za poslovanje magacina
  Mateja Saković
 • Izrada veb aplikacije "Knjiženstvo"
  Milena Tošić
 • Softverski sistem za evidenciju rada laboranata
  Vesna Milošević
 • Realizacija softverskog sistema "Education for All - Projects of Serbia"
  Jovan Krička
 • Upotreba JSF 2.0 i Richfaces 4.0 u izradi modernih Internet aplikacija
  Đorđe Maksimović
 • Informacioni sistem Uprave za duvan - Registar privrednih subjekata
  Predrag Kočović
 • Informacioni sistem Uprave za duvan - Registar robnih marki
  Serafimovski Aleksandar
 • Softverski sistem za sakupljanje podataka o fizičkoj aktivnosti
  Mirko Katanić
 • Primena Android tehnologije prilikom realizacije studentskih servisa
  Aleksandar Ralić
 • Upotreba Aktivnog Direktorijuma prilikom autentifikacije na fakultetsku servise
  Marko Filipović
 • Veb bazirani UML editor
  Vladan Tomić
 • Razvoj Java aplikacije za rešavanje Sudoku problema
  Stefan Spajić