Fajl server

Fajl server

Lični podaci

Svakom studentu je na raspolaganju 100MB prostora na fajl serveru. Ovaj prostor studenti mogu koristiti za čuvanje ličnih podataka, fajlove koji se koriste za vežbe, seminare i domaće zadatke, kao prostor za lični veb sajt i slično.

Svaki put kad se korisnik uloguje na domen Računskog centra ovaj prostor mu se mapira kao disk Z: i dostupan je korisniku isključivo kroz korišćenje domenskog naloga u Fakultetskim prostorijama.

Podaci koji se nalaze u okviru korisničkog profila i rezervisanom prostoru na serveru su lično vlasništvo svakog korisnika.

U slučaju da korisnik ne bude poštovao pravilnik o korišćenju usluga Računskog centra, svi podaci korisnika postaju vlasništvo administratora domena i biće predati nadležnim organima ukoliko se za to javi potreba.

Privremeni podaci

Fajl server takođe omogućava svim korsnicima i dodatnih 100GB prostora koji se koriste za privremene fajlove (TEMP). Ovaj prostor se maprira korsniku kao disk T: i dostupan je korisniku isključivo kroz korišćenje domenskog naloga u Fakultetskim prostorijama.

Podaci koji se nalaze u okviru TEMP dela servera su dostupni svim korsnicima domena Računskog centra i redovno se brišu, kako bi se oslobodio prostor. Računski centar nije u nikakvoj obavezi da čuva privatnost ili integritet podataka koji se nalaze u okviru ove sekcije.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte podršku na: tp[AT]etf[DOT]rs