Learn групе, пракса

Learn групе, пракса

Један од циљева Рачунског центра је и да студенте Електротехничког факултета упозна са најновијим технологијама, најпознатијих светских рачунарских фирми. Због тога је са Microsoft Student Partners покренуо корисничку групу, а у плану је слична иницијатива са фирмама као што су IBM, Oracle, …

У оквиру формиране корисничке групе, разматрају се програмерске технологије базиране на Microsoft-овим алатима као што су: Microsoft Visual Studio, C# програмерски језик и Microsoft SQL Server. Да би се то постигло, сваки члан групе треба да унапреди своје програмерско знање и способост до нивоа који ће да омогући професионални рад на спољним пројектима. Помоћ у постизању ових циљева пружа инфраструктура Рачунског центра, а у самој групи од људи који већ имају нека радна и професионална програмерска искуства, као и у самом Microsoft Београд.

У .NET групи је тренутно 12 студената, а план је да их у будућности буде још више. Као члан групе, сваки студент је у прилици да без много практичног искуства научи од старијих колега и стручњака у Рачунском центру не само програмирање на Microsoft алатима, већ комплетан начин вођења пројекта што је драгоцено искуство за сваког младог човека кога после факултета чекају професионални изазови.

Рад групе предвиђа интезивну обуку у виду радионица, усавршавање знања кроз рад на практичним пројектима, гостовање најбољих предавача из домаће Microsoft заједнице и још много тога.

Добили смо пуну подршку локалне канцеларије Microsoft-а у Београду, као и донацију у виду великог броја књига из области програмирања.

Група представља најбољи начин да знању стеченом на факултету додате практичан рад и постанете препознатљив члан .NET заједнице.