Learn grupe, praksa

Learn grupe, praksa

Jedan od ciljeva Računskog centra je i da studente Elektrotehničkog fakulteta upozna sa najnovijim tehnologijama, najpoznatijih svetskih računarskih firmi. Zbog toga je sa Microsoft Student Partners pokrenuo korisničku grupu, a u planu je slična inicijativa sa firmama kao što su IBM, Oracle, …

U okviru formirane korisničke grupe, razmatraju se programerske tehnologije bazirane na Microsoft-ovim alatima kao što su: Microsoft Visual Studio, C# programerski jezik i Microsoft SQL Server. Da bi se to postiglo, svaki član grupe treba da unapredi svoje programersko znanje i sposobost do nivoa koji će da omogući profesionalni rad na spoljnim projektima. Pomoć u postizanju ovih ciljeva pruža infrastruktura Računskog centra, a u samoj grupi od ljudi koji već imaju neka radna i profesionalna programerska iskustva, kao i u samom Microsoft Beograd.

U .NET grupi je trenutno 12 studenata, a plan je da ih u budućnosti bude još više. Kao član grupe, svaki student je u prilici da bez mnogo praktičnog iskustva nauči od starijih kolega i stručnjaka u Računskom centru ne samo programiranje na Microsoft alatima, već kompletan način vođenja projekta što je dragoceno iskustvo za svakog mladog čoveka koga posle fakulteta čekaju profesionalni izazovi.

Rad grupe predviđa intezivnu obuku u vidu radionica, usavršavanje znanja kroz rad na praktičnim projektima, gostovanje najboljih predavača iz domaće Microsoft zajednice i još mnogo toga.

Dobili smo punu podršku lokalne kancelarije Microsoft-a u Beogradu, kao i donaciju u vidu velikog broja knjiga iz oblasti programiranja.

Grupa predstavlja najbolji način da znanju stečenom na fakultetu dodate praktičan rad i postanete prepoznatljiv član .NET zajednice.