Elektronske dopisne liste

Elektronske dopisne liste

Studentima na Elektrotehničkom fakultetu kroz servis elektronske dopisne liste omogućeno je da primaju obaveštenja i komunciraju preko naloga elektronske pošte koji im je otvoren prilikom upisa.

Profesori i asistenti mogu zatražiti otvaranje dopisnih lista za svoje predmete kroz veb portal za zaposlene. Na takvu dopisnu listu biće automatski ubačene zvanične adrese e-pošte studenata (@student.etf.rs) koji slušaju taj predmet. Svaki predavač za svoj predmet može otvoriti zasebnu dopisnu listu, a ako više predavača jednog predmeta želi zajedničku listu za taj predmet, potrebno je to naglasiti prilikom otvaranja liste.

Otvaranje dopisnih lista mogu da zatraže svi zaposleni na fakultetu, bilo profesori ili asistenti. Studenti, studentske organizacije i saradnici mogu zatražititi otvaranje dopisnih lista uz pismeno odobrenje nekog sa matične katedre.

Podrazumevano samo članovi dopisne liste mogu da šalju poruke na listu.

Softver na adresi http://lists.etf.bg.ac.rs služi za pregled arhiviranih poruka liste, uređivanje članova liste, slanje zahteva za otvaranje nove liste i slično. Korisnici se prijavljuju koristeći svoju adresu e-pošte kao username i šifru. Studentima su šifre iste kao za prijavljivanje na vebmejl, ostali svoju šifru za uređivanje lista mogu dobiti klikom na “Lost password?” ispod formulara za prijavu i unosom svoje adrese e-pošte.

Spisak postojećih dopisnih lista možete pogledati na: https://lists.etf.bg.ac.rs/wws/lists

Za sva dodatna objašnjenja slobodno se obratite Računskom centru.