Računarska učionica

Računarska učionica

Računski centar otvoren je za studente 24 sata, 7 dana u nedelji i praktično, izuzev većih praznika, je na raspolaganju studentima non-stop. Unutar laboratorije dozvoljen je pristup ka 35 računara sa brzom internet konekcijom i svim programima potrebnim za rad i učenje na Elektrotehničkom fakultetu. Prema potrebi, laboratorija se često prilagođava i specifičnim zahtevima predmetnih nastavnika za izvođenje laboratorisjkih vežbi i održavanje ispita.

Ukoliko se unutar laboratorija ne odžavaju vežbe ili ispit, studentima je dozvoljen pristup u neograničenom trajanju.

Svim studentima fakulteta se nakon upisa otvaraju nalozi za pristup računarima u Računskom centru. Pri tome, jedina obaveza studenata je da se ponašaju saglasno Pravilniku Računskog centra.

RC učionica Konfiguracije računara koji su na raspolaganju studentima:

 • Računari kupljeni od strane fakulteta
  • Procesor: Intel Core i5 6400, 2.7GHz
  • Memorija: 8 GB
  • Grafika: Intel HD Graphics 530

Spisak softvera koji se nalazi na računarima:

 • 7-zip
 • Adobe Reader 8.0
 • AWAS
 • AWR 2006
 • CCleaner
 • Derive 6 Trial Edition
 • GIC
 • RC učionica, glavna sala GNU Octave 3.2.4
 • Gromk5
 • JCreator Pro
 • Komutb
 • OpenWatcom FORTRAN
 • Polje
 • Eclipse
 • TurboPascal
 • MASM32 Editor
 • Maxima-5.20.1
 • Microsoft .NET Framework SDK v2.0
 • Microsoft Developer Network
 • Microsoft Office 2007
 • Microsoft Security Essentials
 • Microsoft SQL Server 2005
 • Microsoft Visual Studio 2005
 • Mozilla Firefox
 • National Instruments LabView 6.1
 • Notepad++
 • Oligarch
 • RC učionica, glavna sala OrCAD 10.0 Demo
 • OrCAD 15.7 Demo
 • Pcas
 • PDF Creator
 • PSpice Student
 • PuTTY
 • qtoctave
 • SCILab 5.2.1
 • SpeedCrunch
 • SumatraPDFPortable
 • W32DSM89
 • Windows PowerShell 1.0
 • WinSCP
 • WIPL-D Microwave
 • WIPL-D Microwave Pro
 • XnView