Lični veb sajt

Lični veb sajt

Od početka školske godine 2009/2010, studenti Elektrotehničkog fakulteta mogu da postavljaju svoje lične veb prezentacije. URL preko kojeg se može pristupati ovim prezentacijama je oblika:

http://web.student.etf.bg.ac.rs/username/

gde je username korisničko ime na domenu. Prezentacija mora imati indeksni fajl (index.html ili index.htm) u početnom direktorijumu prezentacije.

Postavljanje lične veb prezentacije

Lična veb prezentacija i fajlovi koji treba da budu dostupni preko veba se smeštaju u www direktorijum na Z: deljenom disku na studentskim računarima u Računskom centru.