Elektronske dopisne liste

Elektronske dopisne liste

Zaposleni na Elektrotehničkom fakultetu mogu, na obrazloženi zahtev, da otvore elektronske dopisne liste (mailing lists). Liste mogu biti otvorene (bilo ko može da šalje na listu) ili zatvorene (samo članovi liste mogu da šalju poruke), moderisane ili nemoderisane, sa automatskim ili manuelnim prijavljivanjem. Sva podešavanja za ove diskusione liste, kao i prijavljivanje novih korisnika ili odjavljivanje postojećih, mogu se vršiti preko veba. Postoji mogućnost generisanja arhiva poruka, koje takođe mogu biti javne ili privatne. Jedan korisnik može biti član više lista.

Otvaranje dopisnih lista mogu da zatraže svi zaposleni na fakultetu, bilo profesori ili asistenti. Profesori i asistenti mogu zatražiti otvaranje dopisnih lista za svoje predmete kroz aplikaciju http://zaposleni.etf.bg.ac.rs. Na takvu dopisnu listu biće automatski ubačene zvanične adrese e-pošte studenata (@student.etf.rs) koji slušaju taj predmet. Svaki predavač za svoj predmet može otvoriti zasebnu dopisnu listu, a ako više predavača jednog predmeta želi zajedničku listu za taj predmet, potrebno je to naglasiti prilikom otvaranja liste.

Vlasnik liste (onaj ko je zatražio otvaranje liste) može uređivati spisak članova liste, ili taj svoj zadatak može delegirati po želji.

Softver na adresi http://lists.etf.bg.ac.rs služi za pregled arhiviranih poruka liste, uređivanje članova liste, slanje zahteva za otvaranje nove liste i slično. Korisnici se prijavljuju koristeći svoju adresu e-pošte kao Username i šifru. Studentima su šifre iste kao za prijavljivanje na vebmejl, ostali svoju šifru za uređivanje lista mogu dobiti klikom na “Lost password?” ispod formulara za prijavu i unosom svoje adrese e-pošte.

Podrazumevano samo članovi dopisne liste mogu da šalju poruke na listu.
Vlasnik liste može promeniti takvo ponašanje koristeći veb interfejs na adresi http://lists.etf.bg.ac.rs u sekciji: Admin → Edit List Config → Sending/reception.

Najčešće korišćene opcije su:

  • Restricted to subscribers - samo članovi liste mogu da šalju poruke, ostale poruke se odbijaju.
  • Newsletter, restricted to moderators - samo moderatori liste mogu da šalju poruke, ostale poruke se odbijaju.
  • Moderated, restricted to subscribers - samo članovi liste mogu da šalju poruke, ali tek nakon što ih moderator odobri, ostale poruke se odbijaju.
  • Public list - svi mogu da šalju poruke, čak i ako nisu članovi liste.

Spisak postojećih dopisnih lista možete pogledati na: https://lists.etf.bg.ac.rs/wws/lists

Za sva dodatna objašnjenja slobodno se obratite Računskom centru.