Veb sajtovi predmeta

Veb sajtovi predmeta

Predavači na predmetima koji se slušaju u okviru nastave na Elektrotehničkom fakultetu, imaju mogućnost da otvore veb sajtove za svoje predmete. Ovi sajtovi se hostuju u Računskom centru ETF. Predavačima je omogućeno da, u okviru svog sajta, koriste PHP jezik i svoju MySQL bazu podataka, odnosno ASP.NET jezik i Microsoft SQL Server bazu podataka.

Veb sajtovi predmeta uobičajeno imaju standardizovane adrese oblika:

<šifra predmeta>.etf.rs i <šifra predmeta>.etf.bg.ac.rs.

Zahtev za otvaranje novog sajta može poslati isključivo predmetni profesor/predavač, elektronskom poštom na adresu tp[AT]etf[DOT]rs. Zahtev treba da sadrži:

  • naziv, odnosno šifru predmeta
  • ime, prezime i adresu elektronske pošte kontakt osobe za novi sajt
  • da li je potrebna podrška za PHP ili ASP.NET
  • da li je potrebna baza podataka

Po otvaranju sajta, kontakt osoba će dobiti sve relevantne podatke za pristup sajtu, odnosno serveru na kojem se sajt hostuje.