VPN pristup mreži ETFa

VPN pristup

Korisnici računarskih usluga ETF-a imaju mogućnost korišćenja virtuelne privatne mreže (VPN - Virtual Private Network) kao način pristupa mreži ETF-a sa udaljene lokacije. Kao mrežni protokol se koristi OpenVPN, koji ima besplatne implementacije za sve popularne operativne sisteme (Windows, Linux, MacOS).

Računski centar ETF-a ima pripremljen paket sa klijentskim softverom za OpenVPN za Microsoft Windows operativne sisteme sa ubačenom konfiguracijom za VPN ETF-a. Korisnik pri tom unosi svoje korisničko ime i lozinku koju koristi prilikom autentifikacije na vebmejl servis/veb servis za zaposlene.

Svi korisnici računarskih usluga ETF-a koji su zaposleni na ETF-u mogu koristiti VPN bez podnošenja posebnog zahteva.

Korisnici računarskih usluga ETF-a koji nisu zaposleni na ETF-u a koji imaju mejl nalog (spoljni saradnici, gosti, itd.) mogu koristiti VPN uz podnošenje posebnog zahteva koji mora odobriti Upravnik RC ETF. Zahtev se šalje na adresu rc-uprava[AT]etf[DOT]rs i mora sadržati sledeće podatke: ime, prezime, korisničko ime svog ETF mejl naloga, kao i razlog zbog kojeg je potrebno da korisnik koristi VPN servis.

VPN konfiguracija za pristup mreži Elektrotehničkog fakulteta preusmerava samo saobraćaj namenjen mreži ETF-a preko VPN konekcije, dok sav preostali mrežni saobraćaj ide preko podrazumevane rute provajdera koji korisnik u tom trenutku koristi.