O Računskom centru

Računski centar Elektrotehničkog fakulteta osnovan je 1968. godine kao prvi računski centar na ovim prostorima. U centru je pušten u rad prvi veb server sa prvim veb sajtom na području tadašnje Jugoslavije. Sale Računskog centra su otvorene za studente 24 časa, 7 dana u nedelji. Studenti koriste preko 50 računara sa brzom Internet konekcijom i svim programima potrebnim za rad i praćenje nastave na Elektrotehničkom fakultetu.

U okviru centra je razvijen Informacioni sistem fakulteta, koji studentima i zaposlenima omogućava obavljanje svakodnevnih aktivnosti vezanih za nastavu i finansije fakulteta preko Interneta.

Realizacija Integralnog informacionog sistema na FON-u

Računski centar je realizovao i pustio u rad Integralni informacioni sistem, na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.

Realizacija projekta uključuje:

Novi ETF i studentski nalozi

Svakom zaposlenom na fakultetu i svakom studentu fakulteta je otvoren nalog za korišćenje usluga koje pruža fakultet. Nalozi se otvaraju prilikom stupanja u radni odnos, odnosno pri upisu studenta na fakultet i važe do njegovog isteka.

Za sva dodatna objašnjenja i informacije, možete se obratiti operateru Računskog centra lično ili putem telefona (011-3218-320). Takođe, možete se obratiti administratoru putem elektronske pošte na adresu rc-admin[AT]etf.rs

Elektronske dopisne liste

Server za elektronske dopisne liste

Postavljen je novi server za elektronske dopisne liste. Softver na adresi http://lists.etf.bg.ac.rs služi za pregled arhiviranih poruka liste, uređivanje članova liste, slanje zahteva za otvaranje nove liste i slično. Korisnici se prijavljuju koristeći svoju adresu e-pošte kao Username i šifru.

Realizacija projekta "Otvorena škola"

Otvorena škola

Računski centar je pomogao realizaciju projekta Ministarstva prosvete Republike Srbije. Otvorena škola je interaktivni obrazovni portal namenjen podršci radu učitelja, nastavnika i profesora. Cilj portala je da se kvalitet nastave unapredi kroz razmenu obrazovno-nastavnih materijala u elektronskom obliku, primera uspešne prakse, nastavnih priprema i iskustava. http://www.otvorenaskola.mpn.gov.rs