Фајл сервер

Фајл сервер

Лични подаци

Сваком студенту је на располагању 100МB простора на фајл серверу. Овај простор студенти могу користити за чување личних података, фајлове који се користе за вежбе, семинаре и домаће задатке, као простор за лични веб сајт и слично.

Сваки пут кад се корисник улогује на домен Рачунског центра овај простор му се мапира као диск Z: и доступан је кориснику искључиво кроз коришћење доменског налога у Факултетским просторијама.

Подаци који се налазе у оквиру корисничког профила и резервисаном простору на серверу су лично власништво сваког корисника.

У случају да корисник не буде поштовао правилник о коришћењу услуга Рачунског центра, сви подаци корисника постају власништво администратора домена и биће предати надлежним органима уколико се за то јави потреба.

Привремени подаци

Фајл сервер такође омогућава свим корсницима и додатних 100GB простора који се користе за привремене фајлове (TEMP). Овај простор се маприра корснику као диск Т: и доступан је кориснику искључиво кроз коришћење доменског налога у Факултетским просторијама.

Подаци који се налазе у оквиру ТЕМP дела сервера су доступни свим корсницима домена Рачунског центра и редовно се бришу, како би се ослободио простор. Рачунски центар није у никаквој обавези да чува приватност или интегритет података који се налазе у оквиру ове секције.

За све додатне информације контактирајте подршку на: tp[AT]etf[DOT]rs