Лични веб сајт

Лични веб сајт

Од почетка школске године 2009/2010, студенти Електротехничког факултета могу да постављају своје личне веб презентације. URL преко којег се може приступати овим презентацијама је облика:

http://web.student.etf.bg.ac.rs/username/

где је username корисничко име на домену. Презентација мора имати индексни фајл (index.html или index.htm) у почетном директоријуму презентације.

Постављање личне веб презентације

Лична веб презентација и фајлови који треба да буду доступни преко веба се смештају у www директоријум на Z: дељеном диску на студентским рачунарима у Рачунском центру.